1997 Central Junior Division Results

South Carolina
Junior Division Concert Festival 

Central Site

Wednesday, March 26, 1997
Band Clark Wilson Land Mullis Whitener Overall
Sanders II III III III III III
Lugoff-Elgin 8th I I I I I I
Camden I II I II II II
Pageland III II II Comments Only II
Gilbert II II II II I II
Hand II II II I II II
Dent II II II III IV III
Alice Dr. I II II I II II
Blythewood II II II I I II
Hartsville II II II I I II
Lugoff-Elgin 7th I I I Comments Only I
Corbett II I II III III II
Riverside 6th I II I Comments Only I
Fulmer II II II IV IV III
Newberry II II III II I II
Edisto II II I II II II
Riverside 8th II I I III III II
Irmo I II II I II II
Great Falls Comments Only
Myrtle Beach I II II Comments Only II
Thursday, March 27, 1997
Band Clark Wilson Land Mullis Whitener Overall
Summit 7th I I I Comments Only I
Perry II II II II II II
Chapin 7th I I I Comments Only I
Gilbert 7th II III III Comments Only III
Summit 8th I I I II II I
Chapin 8th I I I I II I
Lexington I I I I I I
E. L. Wright I I I I II I
Long Jr. II II I II II II
Northside II II II III III II
Crayton II II II IV IV III
Gray Court II II II IV IV III
Batesburg-Leesville II II III III III III
Gilbert 6th II II II Comments Only II
Indian Land I I I I II I
Hickory T. I II II III III II
Hopkins III III III V V IV
Fairfield III IV III V IV IV
Boiling Springs II III III I II II
Pine Ridge II III III III III III

Ratings: I = Superior, II = Excellent, III = Good, IV = Fair, V = Poor